Tuulisähkö ympäristöystävällisemmän sähkön puolesta

Suomessa tuulisähkön käyttöä edistää Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tuulisähkö hyödyntää tuulivoimaa, joka on ympäristöystävällinen ja kestävä ratkaisu sähköntuotantoon. Ympäristöystävällisen sähkön huominen on niin pienkuluttajien kuin myös teollisuusyritysten valintojen varassa. Alla muutama syy, miksi hyödyntää tuulivoimaa, kun olet tekemässä sähkösopimusta.

Tuulisähkö hyödyntää tuulivoimaa

Käyttöä voidaan lisätä Suomessa

Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus koko tuotannosta on Suomessa vain noin 0,3% luokkaa, mutta määrää voidaan nostaa helposti 10% tasolle kymmenessä vuodessa. Tuulivoiman tuotantoa ei ole tuettu niin suurilla panostuksilla kuin maailman eniten tuulisähköä tuottavissa maissa.

Tuulivoiman tuotanto on suoraan sidoksissa tuulisähkön ostomääriin - Tee siis sähkösopimus niin, että valitset käytettäväksi edes hieman tuulivoimaa!

Kuitenkin myös suomalainen voi vaikuttaa merkittävästi ympäristöystävällisen sähköntuotannon lisäämiseksi - kyse on vain pienistä kuluttajan tekemistä valinnoista. Tee siis sellainen sähkösopimus, jossa hyödynnetään edes hieman tuulisähköä.

Yleistyminen ja tekniikka laskevat hintoja

Vertailun vuoksi voidaan kertoa, että Tanskassa sähköntuotannosta jopa yli 21% on tuotettu tuulivoimalla, kun taas Euroopan vastaava luku on 3% ja koko maailman 1%. Tanskassa tuulisähkön hinta on laskenut huomattavasti tekniikan kehittyessä ja markkinaosuuden kasvaessa. Tulevaisuudessa yhä useammat sähkösopimukset sisältävät edullisempaa tuulisähköä, sillä myös Suomessa on tekniikkaa kehitetty vastaamaan maamme hankalia tuuliolosuhteita. Tuulivoiman kehityksestä ja tutkimuksesta vastaa Hyötytuuli Oy, jonka omistaa kahdeksan suurta kotimaista sähköyhtiötä.